Your browser does not support JavaScript!
國立東華大學中國語文學系
碩士班要修多少學分呢?
中國語文碩士班應修畢業學分數:  
    畢業學分:36  
    必修學分:11  
    選修學分:25  
民間文學碩士班應修畢業學分數:
  (100學年度以後入學)
 
    畢業學分:36  
    必修學分:11  
    選修學分:25  
語文科教學碩士班應修畢業學分數:  
    畢業學分:32  
    必修學分:11  
    選修學分:21  

 

※詳細課程規劃情形請連結:課規查詢系統

 

國立東華大學
蔡助理
電話 03-8635672
傳真 03-8635670
 
陳助理
電話 03-8635673
傳真 03-8635670

 

瀏覽數